Bekkevoort krijgt 188 000 euro van plattelandsfonds

BEKKEVOORT

De Vlaamse regering heeft de lijst bekend gemaakt van gemeenten die in aanmerking komen voor financiering uit het plattelandsfonds. Met dit fonds wil de overheid het onevenwicht tussen enerzijds de taken die deze gemeenten moeten vervullen, en anderzijds de financiële middelen waarover zij beschikken, bijsturen.

De gemeenten die bijdragen krijgen uit het fonds werden geselecteerd omwille  van hun plattelandskarakter op basis van het criterium open ruimte, meer bepaald: het inwonersaantal per vierkante kilometer en het percentage bebouwde oppervlakte.  De Vlaamse Regering heeft maar liefst 6 miljoen voorzien voor de uitvoering van dit plattelandsfonds. Dit heeft tot gevolg dat reeds dit jaar 37 gemeenten kunnen genieten van de middelen uit het fonds.  Daaaronder ook de gemeente Bekkevoort die 188 000 euro toegestopt krijgt.

In ruil moet de gemeente Bekkevoort bijkomende inspanningen leveren tot het vrijwaren van de open ruimte en speciale aandacht besteden aan de natuurgebieden. Ook de landbouw moet versterkt worden.

bron : http://www.vvsg.be/platteland/steunpuntlandelijkegemeenten/Documents/Voorontwerp%20Decreet%20Plattelandsfonds.pdf

 

Advertenties