Financiële steun voor de renovatiewerken chirolokalen Molenstede

MOLENSTEDE

Het steuncomité Chiro Molenstede krijgt van het fonds voor plattelandsprojecten een steuntje in de rug. In totaal krijgen vier Hagelandse projecten,  via het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER, in totaal 23.000 euro steun. Het gaat om projecten die in Bierbeek, Diest, Hoegaarden en Tienen uitgewerkt worden.

“De weerhouden projecten sluiten perfect aan op de hoofdpijlers van het LEADER-programma en spelen hiermee in op de noden van de streek. Zo zetten we in op de plattelandsthema’s van streekidentiteit en armoedebestrijding, maar ook binnen het thema leefbare dorpen investeren we in het opwaarderen van rurale infrastructuur”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid.

Een van de goedgekeurde projecten is het steuncomité Chiro Molenstede.  Voor de renovatie van de Chirolokalen kent de provincie een subsidie toe van 5.000 euro.

De Chiro speelt een belangrijke rol in het sociale gebeuren van Molenstede. Door grote uitbreiding van het ledenbestand voldoet hun huidige locatie niet meer. Met dit project wil men het oude lokaal grondig renoveren om de capaciteit te verhogen. De renovatiewerken omvatten een leidingslokaal en een opslagruimte.

Advertenties